Plastové nádrže

Čistírna odpadních vodČOV AT 6 až AT 5

Skvělá cena a minimální stavební náklady s jednoduchou montáží. Nízké provozní náklady, tichý a bez zápachový chod s jednoduchým provozem. Akumulace nárazově přitékajích vod. Tloušťka stěny pláště nádrže je 8 mm, čímž je zaručena vysoká statika a stabilita nádrže. Uzamykatelný kryt pro bezpečnost Vašich dětí ve standardní výbavě, jehož tvar a barva je příjemná.

Čistírna odpadních vod funguje jako předčištění, kdy dočištění probíhá v recipientu tj. v přirozeném vodním toku. ČOV tvoří nádrž rozdělena přepážkami na jednotlivé technologické prostory. Čistící efekt je založen na využití technologie nízko-zátěžové aktivace aerobní stabilizací kalu. Je důležité vědět, jestli Vám povolí a kam tuto vodu z ČOV odvádět.

Naskýtá se několik variant: jedná z možností je vypouštění do kanalizace, která ovšem nesmí být ukončena obecní čističkou. K tomu je třeba dohoda se správcem kanalizace. Pokud vody s ČOV odtékají do potoka či řeky jde o vypouštění do povrchových vod. Jestliže odpadní vody prosakují do půdy (tzv. trativod) jde o nepřímé vypouštění do podzemních vod. Ve všech těchto případech je nutné s tímto seznámit vodoprávní úřad a žádat o povolení. Nejsou však vhodné pro sezóně užívané objekty.

Copyright © www.zumpy-septiky.cz | 2017 All Rights Reserved | Design&Code: Tripon Media s.r.o. / www.tripon.cz
Tvorba webu TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay