Plastové nádrže

Volba materiálu kvalitních nádrží (žump)

Nádrž z regenerátu
Plasty z druhořadého zpracování (regenerátu)
jsou nevhodné pro toto využití. Výrobce těchto materiálu nezaručuje stoprocentní svařitelnost a pevnostní stálost, což znamená, že se nedají spočítat statické odolnosti těchto nádrží. Tyto nádrže poznáte podle barvy, jsou většinou tmavých odstínů (černá, hnědá, tmavě zelená).

 

Napěňovaný materiál
Vyskytují se i materiály napěňované (pórovité), které taky nejsou zcela ideálně svařitelné a další jejich nevýhoda je jejich křehkost a lámavost. U těchto produktů musíte dbát zvýšenou opatrnost při manipulaci. Tento materiál se na první pohled nijak neliší od klasických materiálu, poznáte jej jen na hraně řezu, kde jsou viditelné póry.

 

Konstrukce nádrže

Stojatá nádrž s rovným dnem a víkem
Dalším aspektem je navržena konstrukce na nádrže v zemi, působení tlaků zeminy a okolních vod (jak povrchových, tak spodních). Nádrž navržena s rovnými částmi, je vždy náchylnější k deformacím.

 

Nádrž oválná s konickými čely
Proto je nejlépe řešit konstrukci jímek s minimálním výskytem rovných ploch. Plášť nádrže oválný s konickými čely, nejlépe odolá půdním vlivům a tlakům.

 

Rady pro pořízení správné jímky

Pokud vám podmínky nedovolí jinou variantu řešení odpadních vod (napojení na veřejnou kanalizaci, domovní čistička odpadních vod, atd...), nabízí se jako řešení bezodtoká jímka na vyvážení (žumpa). Zde Vám přinášíme pár užitečných rad při pořizování jímky a pro její provoz.

Zásadní rozhodnutí, které se musí při této variantě nakládání s odpadními vodami vyřešit, je velikost – potřebný objem jímky (žumpy). Vzhledem k tomu, že v současných domácnostech je přípojka vody, splachovací WC a koupelna se sprchovým koutem nebo vanou, musíme uvažovat o spotřebě vody, tedy produkci odpadních vod, ve výši 130 - 150 l na osobu a den.

Jímka je instalována pod úrovní terénu. Abychom omezili objem zemních prací a usnadnili montáž, volíme plastové jímky (žumpy). Umístění jímky (žumpy) bychom měli volit tak, aby manipulace při vývozu jímky byla co nejsnadnější.

 

Samonosné jímky

Samonosné provedení jímky nebo septiku je vhodné uložit do míst, kde se nenachází spodní voda. Samonosné jímky není vhodné uložit v blízkosti cest k objektu. Ideální místo pro uložení samonosné jímky či septiku je zelená plocha.

Uložení nádrže

Třetím důležitým bodem je samotné uložení nadrží pod terénem.

Můžete se sekat s třemi nejčastějšími variantami:

  • uložení bez jakékoliv betonáže – tento způsob je, a to u všech typů nádrží ať jsou provedeny z plastu či sklolaminátu, sice velmi lákavý, ale dost riskantní. Při spodní vodě Vám může dojít k posunu nebo nadzvednutí jímky a tím k odtržení napojených částí. Toto se Vám může stát, i když se spodní voda na Vašem pozemku nevyskytuje. Při deštích a hlavně při jarním tání, dochází ke zvýšení hladiny vody kolem nádrže, protože výkopem pro jímku byla narušena rostlá zemina a dalším aspektem je rozmrzávání zeminy kolem nádrže, díky teplejšímu prostředí v ní. Tím se vytváří vana s nejnižším bodem na pozemku, do které se povrchová voda shromažďuje a jímku nadzvedává.
  • uložení na betonový základ u jímek určených na vyčerpání (vyvážení žumpy) s rovným dnem, může docházet k protlačování dna do nádrže (největší slabina nádrží s rovným dnem) spodní nebo povrchovou vodou. Tento způsob je vhodný jen pro nádrže, u kterých se počítá, že nebudou často prázdné a nebo které obsahují nějakou technologii (např. ČOV).
  • zalití kotvících patek (nožek), které jsou součástí nádrže do betonu. Tím dosáhneme absolutní stability nádrže.

Ukázka uložení nádrže

ulozeni video

Příklady chybného uložení nádrže

Chybné uložení nádržeChybné uložení nádržeChybné uložení nádrže

Máte dotaz? Napište nám

Franta
jak správně uložím jímku?
10.6.2016 14:36
Můžete se sekat s třemi nejčastějšími variantami:
uložení bez jakékoliv betonáže – tento způsob je, a to u všech typů nádrží ať jsou provedeny z plastu či sklolaminátu, sice velmi lákavý, ale dost riskantní. Při spodní vodě Vám může dojít k posunu nebo nadzvednutí jímky a tím k odtržení napojených částí. Toto se Vám může stát, i když se spodní voda na Vašem pozemku nevyskytuje. Při deštích a hlavně při jarním tání, dochází ke zvýšení hladiny vody kolem nádrže, protože výkopem pro jímku byla narušena rostlá zemina a dalším aspektem je rozmrzávání zeminy kolem nádrže, díky teplejšímu prostředí v ní. Tím se vytváří vana s nejnižším bodem na pozemku, do které se povrchová voda shromažďuje a jímku nadzvedává.
uložení na betonový základ u jímek určených na vyčerpání (vyvážení žumpy) s rovným dnem, může docházet k protlačování dna do nádrže (největší slabina nádrží s rovným dnem) spodní nebo povrchovou vodou. Tento způsob je vhodný jen pro nádrže, u kterých se počítá, že nebudou často prázdné a nebo které obsahují nějakou technologii (např. ČOV).
zalití kotvících patek (nožek), které jsou součástí nádrže do betonu. Tím dosáhneme absolutní stability nádrže.
10.6.2016 14:41

Copyright © www.zumpy-septiky.cz | 2017 All Rights Reserved | Design&Code: Tripon Media s.r.o. / www.tripon.cz
Tvorba webu TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay