Plastové nádrže

Žumpa VNH

Vhodné i do těžkých půd s výskytem spodní vody. Žumpy také hojně používané na záchyt vody dešťové, pitné nebo jako požární nádrže.
Nejprodávanější typ odpadních jímek pro RD s patentovanou samonosnou konstrukcí, bez nutnosti obetonování.

Žumpa je bezodtoková vodotěsná nádrž, sloužící ke kumulaci odpadních vod a jiných kapalných látek, které chceme zachytit nebo uskladnit, tím tak zamezíme průsaku splašků do okolní zeminy a spodních vod. Jsou vhodné pro rodinné domy i sezónně užívané objekty, kde není možnost napojení na veřejnou kanalizaci a kde podmínky vyžadují sběrné nádrže (žumpy). Po naplnění obsahu žumpy je potřeba zajistit vývoz fekálním vozem do centrální ČOV.

Na stavební povolení podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky 3 m, postačuje ohlášení stavebnímu úřadu, což je u většiny případů.

Žumpy vnh

 

Jímky válcové , přečerpávací šachty

Nejlevnější řešení pro akumulaci kapalných látek. Vhodné do lehčích půd bez výskytu spodní vody. Využití spíš na malé šachtice, jako jsou přečerpávací šachty a šachty pro studniční vrty. Vyrábíme dle požadavku zákazníka.

jimkyvalcove

 

Hranaté jímky

Obvykle používáme při nedostatku místa a nebo u velkých objemů. Používané jak pro podzemní zabudování tak i pro nadzemní využití. Ve většině případech je třeba počítat s dalším zpevňováním (beton, ocel). Vyrábíme dle požadavku zákazníka.

Hranaté jímky

 

Jímky dvouplášťové

Používají se do pojezdových ploch s extrémním zatížením na nádrž, vnitřní plášť slouží jako nepropustná jímka, venkovní plášť slouží jako stracené bednění a meziprostor je opatřen armováním, který se vyplňuje betonem.

Copyright © www.zumpy-septiky.cz | 2017 All Rights Reserved | Design&Code: Tripon Media s.r.o. / www.tripon.cz
Tvorba webu TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay