Plastové nádrže

Žumpa, jímka (válcová jímka, hranatá jímka)

Žumpa je bezodtoková vodotěsná nádrž, sloužící ke kumulaci odpadních vod a jiných kapalných látek, které chceme zachytit nebo uskladnit, tím tak zamezíme průsaku splašků do okolní zeminy a spodních vod. Jsou vhodné pro rodinné domy i sezónně užívané objekty, kde není možnost napojení na veřejnou kanalizaci a kde podmínky vyžadují sběrné nádrže (žumpy). Po naplnění obsahu žumpy je potřeba zajistit vývoz fekálním vozem do centrální ČOV.

Na stavební povolení podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky 3 m, postačuje ohlášení stavebnímu úřadu, což je u většiny případů.

Číst dál...

Septik se zemním filtrem nebo biofiltrem - samonosný, tříkomorový

Septik funguje jako první stupeň čištění odpadních vod usazováním kalu a hrubých nečistot bez nároku na elektrickou energii. Pro lepší filtraci je většinou rozdělen do tří komor. Předčištěné odpadní vody ze septiku ve většině případů nedosahují takové účinnosti, aby mohl fungovat jako jediný mechanizmus čištění odpadních vod. V tomto případě musí být septik doplněn o další stupeň biologického čištění. V mnoha případech postačí doplnit septik např. o zemní štěrkový filtr. Vhodně navržený septik ve spojení se zemním filtrem je stejně účinný jako správně provozovaná domovní čistírna. Jsou vhodné pro rodinné domy i sezónně užívané objekty, kde není možnost napojení na veřejnou kanalizaci.

Číst dál...

Čistička odpadních vod (ČOV pro rodinné domy)

Čistírna odpadních vod funguje jako předčištění, kdy dočištění probíhá v recipientu tj. v přirozeném vodním toku. ČOV tvoří nádrž rozdělena přepážkami na jednotlivé technologické prostory. Čistící efekt je založen na využití technologie nízko-zátěžové aktivace aerobní stabilizací kalu. Je důležité vědět, jestli Vám povolí a kam tuto vodu z ČOV odvádět.

Naskýtá se několik variant: jedná z možností je vypouštění do kanalizace, která ovšem nesmí být ukončena obecní čističkou. K tomu je třeba dohoda se správcem kanalizace. Pokud vody s ČOV odtékají do potoka či řeky jde o vypouštění do povrchových vod. Jestliže odpadní vody prosakují do půdy (tzv. trativod) jde o nepřímé vypouštění do podzemních vod. Ve všech těchto případech je nutné s tímto seznámit vodoprávní úřad a žádat o povolení. Nejsou však vhodné pro sezóně užívané objekty.

Číst dál...

Přečerpávací stanice odpadní vody

Čerpací stanice slouží k přečerpávání splaškových a dešťových vod z objektu, kdy není možné vody odvádět gravitačním způsobem a je třeba překonat výškový rozdíl mezi objektem a veřejnou kanalizací.

Číst dál...

Domácí vodárna

Domácí vodárna, zachycuje dešťovou vodu v jímce a dále umožní používat omezeně v domácnosti.

V každé domácnosti se ročně spotřebuje několik desítek tisíc litrů upravené a draze zaplacené vody (nejen vodné ale i stočné)pro účely, kde je možné nebo i vhodné použít vodu dešťovou. Jedná se především o zalévání zahrad, splachování WC, mytí aut, běžný úklid, praní prádla nebo dopouštění bazénů.

Všechny výše uvedené činnosti jsou poměrně náročné na spotřebu vody a přitom je možno ve všech případech použít vodu, která je k dispozici v podstatě ZDARMA, navíc má vlastnosti, které mohou být často pro daný účel vhodnější než voda upravená (chlorovaná). Například rostlinám v zahradě určitě dešťová voda prospívá více než voda chlorovaná. Dále je známé, že dešťová voda je "měkká" a tudíž daleko lépe rozpouští prací prášky a nevytváří, vodní kámen.

Průměrná spotřeba pitné vody na jednoho obyvatele činí přes 120 litrů vody denně. Ale přibližně 50% z této spotřeby není nutné mít kvalitní pitnou vodu.

Číst dál...

Nadzemní jímky, vany a jiné atypické výrobky

Nejčastěji vyráběné do průmyslu pro skladování chemikálií, potravinářských produktu nebo vody. Konstrukce můžou být jak válcové, tak hranaté i jiných tvarů. Vyrobené na míru dle individuálních potřeb zákazníků.

Číst dál...

Fóliové bazény

Pokud zvolíte jako materiál fólii, lze konečný návrh v mnoha ohledech přizpůsobit Vaší představě. V tomto případě nejste omezeni přesným tvarem, rozměry bazénu ani barvou.

Jako nosný prvek bazénu slouží železobetonová deska a na ní vystavěný obvodový plášť z polystyrenových tvarovek, vyztužený ocelí a vyplněný betonem. Povrch bazénu je vyložen syntetickým vlysem (geotextilií). Poté se skelet bazénu opatří kotvícími prvky, na které se přivaří fólie na bázi měkčeného PVC (DLW nebo ALKORPLAN). Mají tloušťku 1,5 mm s polyesterovou výztužnou textilií proti namáhání, jsou stabilizované proti UV záření a stálobarevné. Fóliové bazény tak zůstanou krásné po mnoho let.

Číst dál...

Plastové bazény

Jsou skvělým řešením, pokud toužíte po bazénu, který vydrží, pěkně vypadá a hlavně nezruinuje Váš rozpočet. Ačkoliv bývají často považovány za nekvalitní náhražku laminátových a fóliových, popř. betonových bazénů, při využití správné technologie výroby a pracovních postupů se však ostatním lehce vyrovnají.

Číst dál...

Copyright © www.zumpy-septiky.cz | 2017 All Rights Reserved | Design&Code: Tripon Media s.r.o. / www.tripon.cz
Tvorba webu TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay